Μοκέτες

Η εταιρεία προσφέρει μοκέτες με προδιαγραφές επαγγελματικής χρήσης

πάχους 6mm στην τιμή των 7,50€/τμ σε 4μετρη βάση πλέον ο Φ.Π.Α.( Η προσφορά ισχύει έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων ).

Στις υπόλοιπες ποιότητες ισχύει η έκπτωση 10%-20%.